Produktion

Søren B. Jensen Ansvarshavende redaktør
Kristian V. Kristensen Gaming med TV Fritid,
Nordjysk lokalfodbold,
Den opfindsomme opskrift
og mere
Miguel Valentine Nordjysk lokalfodbold

Hjemmeside

Andi Semler